Žádost o vystavení DEVINKULACE
(souhlas s výplatou pojistného plnění)

Povinností klienta při řešení pojistné události na předmětu financovaném u společnosti D.S. Leasing, a.s. je nahlásit pojistnou událost na příslušné pojišťovně, kde máte sjednáno pojištění a postupovat dle pokynů pojišťovny k zajištění součinnosti a veškerých dokumentů vyžadovaných pojišťovnou pro likvidaci pojistné události.

1. Zadání RZ nebo VIN

Pro vystavení devinkulace na vozidlo v leasingu nebo na úvěru musíte zadat RZ nebo VIN.

*
vyplňte alespoň jednu z uvedených možností

2. Kontakt na osobu vyplňující toto oznámení


 
 
 
 

3. Pojistná událost

 
 
 
 
 

4. Finalizace hlášeníKontakt

Centrála Brno AZ TOWER, 19.p
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

Obchodní oddělení
tel: +420 542 135 203
e-mail: dsleasing@dsleasing.cz


Klientské oddělení
tel: +420 542 135 337
e-mail: dsleasing@dsleasing.cz


Technické oddělení
tel: +420 542 135 204
gsm: +420 603 299 373
e-mail: servis@dsleasing.cz