Žádost o vystavení DEVINKULACE
(souhlas s výplatou pojistného plnění)

Zadání RZ nebo VIN

Pro vystavení devinkulace na vozidlo v leasingu nebo na úvěru musíte zadat RZ nebo VIN.
RZ: RZ zadavejte bez mezer a pomlček - 7 znaků
VIN: VIN nesmí obsahovat znaky I O Q - 17 znaků
 

Povinností klienta při řešení pojistné události na předmětu financovaném u společnosti D.S. Leasing, a.s. je nahlásit pojistnou událost na příslušné pojišťovně, kde máte sjednáno pojištění a postupovat dle pokynů pojišťovny k zajištění součinnosti a veškerých dokumentů vyžadovaných pojišťovnou pro likvidaci pojistné události.

Kontakt

Centrála Brno AZ TOWER, 19.p
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

Obchodní oddělení
Finanční a operativní leasing, úvěry
tel: +420 542 135 200-5
fax: +420 542 135 206
e-mail: dsleasing@dsleasing.cz


Klientské oddělení
Žádosti, změny, zapůjčení TP, aj.
tel: +420 542 135 135
gsm: +420 603 299 390
fax: +420 542 135 352
e-mail: dsleasing@dsleasing.cz


Technické oddělení
tel: +420 542 135 204
gsm: +420 603 299 373
e-mail: servis@dsleasing.cz